Информация за потребителя във връзка с обработването на лични данни.

Вашите лични данни, които се управляват, когато взаимодействаш с магазин, се събират от „НУГА БЕСТ ЛС“ ООД – дружество, регистрирано в България с ЕИК 203335657.

 

В „НУГА БЕСТ ЛС“ ООД обработваме лични данни за следната цел – за да предоставим на теб като потребител по-добри услуги като ползвате уредите в магазина.

Твоите лични данни се обработват единствено въз основа на някое от следните основания:

Твоите лични данни могат да бъдат предмет на профилиране. Профилирането ни помага да анализираме теб като потребител, за да можем да ти предлагаме услуги и съдържание, които считаме, че отговарят на твоя профил.

 

Как можеш да упражниш правата си?

За да упражниш своите права като субект на лични данни, можеш просто да се свържеш с нас на телефон 0893504616 или на имейл krasneselo@mail.bg :

– Достъп до лични данни;

– Оттегляне на съгласие;

– Актуализация на данни.