Специално предложение голям килим NM-2500H + турманиева възглавеница NM-30